Meny Stäng


REGiS startades år 2000 på initiativ av Stiftelsen Hadar och länsmuseerna i Skåne (Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund och Malmö Museer).

Stiftelsen Hadar såg dagens ljus 1989. Syftet var att främja integrering av människor med någon form av funktionsvariation till ett arbetsliv i samhället. Detta sker genom utveckling och användning av informationsteknik.

Sedan 2003 ingår Hadar i Iris Hadar.
REGiS fortsätter Hadars vision om ökad integration och delaktighet för personer med funktionsvariation, samtidigt som vi är en resurs i rehabiliteringskedjan.

REGiS har idag cirka 50 personer anställda, vilka arbetar inom områdena registrering, digital bildhantering och GIS, och uppdragen sträcker sig nu även utanför museernas verksamhet.
Utöver de anställda finns även personal placerade på REGiS i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

REGiS mål är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart.
Ägarna har inga krav på vinstutdelning, eventuella vinster återinvesteras i företaget.

REGiS finns idag i Malmö, Lund, Kristianstad och Landskrona.

Hur definieras sociala företag?

Sociala företag definieras enligt regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag på följande vis:

Med begreppet arbetsintegrerande sociala företag avses företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
  • Företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet