Meny Stäng

ReGiS vision är att vara en resurs i rehabiliteringskedjan. Vi erbjuder arbetsträning och arbetsintegrerade övningsplatser inom ordinarie verksamhet.

Som deltagare arbetar man inom något av våra verksamhetsområden och ingår i befintliga arbetslag som finns kring våra uppdrag.
Arbetet bedrivs av handledare som finns tillgängliga under hela arbetsdagen och som deltagare har du en egen individuell planering som följs upp så att din arbetsträning skall bli så bra som möjligt.

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund samt vårt arbetsklimat och har idag en miljö som är tydligt styrkande för personer som hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
ReGis erbjuder arbetsträning och arbetsintegrerade övningsplatser i en kvalitetssäkrad produktion, där var och en kan finna sin plats utifrån sina egna förutsättningar.

Kontakt

Linda Lindgren
073-064 02 69
linda.lindgren@regis.se