Meny Stäng

REGiS vision är att vara en resurs i rehabiliteringskedjan. Vi erbjuder arbetsträning inom ordinarie verksamhet.

Som deltagare arbetar man inom något av våra verksamhetsområden och ingår i de befintliga arbetslag som finns kring våra uppdrag. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och vårt arbetsklimat och har idag en miljö som är tydligt styrkande för personer som hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Regis erbjuder arbetsträning genom uppdrag i en kvalitetssäkrad produktion, där var och en kan finna sin plats utifrån sina egna förutsättningar.

Kontakt

Linda Lindgren
073-064 02 69
linda.lindgren@regis.se