Meny Stäng

REGiS digitaliserar bland annat olika typer av bil-, cykel- och gångvägnät åt olika svenska kommuner och andra aktörer som exempelvis Trafikverket.

De huvudsakliga arbetsmomenten i uppdragen är att tolka kartmaterial, skapa och ajourhålla digitaliserade vägnät samt att koppla attribut till dessa.

Ett digitaliserat plan-material, exempelvis äldre detaljplaner, ger en bättre överblick och detta ger i sin tur kommuner möjlighet att effektivisera insamling av data och skapa underlag för statistik. Materialet kan även användas som ett effektivt verktyg i den dagliga ärende-hanteringen.

Kontakt

Miranda Elg
070-331 90 20
miranda.elg@regis.se

close up photo of map
Photo by Lorenzo on Pexels.com