Meny Stäng

Digitalisering av nitratnegativ

Många fotosamlingar innehåller negativ där materialet består av nitrat och att hantera dessa kräver kunskap och erfarenhet, vi på REGiS har många års vana av att digitalisera och hantera nitratnegativ. Materialet är brandfarligt och vi förvarar dessa samlingar i separata kassaskåp åtskilt från det ”vanliga” fotomaterialet.

Nitratnegativ kommer dessutom att brytas ned, vilket kan märkas på gula fläckar och små ”bubblor” i filmytan- och det är därför viktigt att man behandlar dessa nitratnegativ och ser till att de förvaras lämpligt för framtiden. Tyvärr går det inte att stoppa nedbrytningen men det går att bromsa den.

REGiS kan dessutom erbjuda hämtning samt leverans av fotosamlingar som innehåller nitratnegativ.

Nitratfilm där ”plasten” består av cellulosanitrat användes 1900-1955. Förutom att materialet har en viss risk för självantändning så börjar plasten släppa ifrån sig ättiksyra vilket ger en tydlig doft av ättika. Man kan också se att det bildas bubblor och sprickor där ättiksyra samlas innan den avdunstar.


Ett cellulosanitratnegativ i upplösning

Goodwin 1887.
Användes 1889 – 1955.

Gelatin/silveremulsion på cellulosanitratbas.
Finns i många olika storlekar.

  • Bladfilm på nitrat rätt ovanlig efter 1940.
  • Plastnegativ tillverkad före 1923 – säkert nitrat.
  • ”Nitrate”, främst 1930-1950-talen – ej helt säkert.
  • Kantkoder/hack på kanten – dock olika för olika tillverkare.
  • Snabb nedbrytning om den förvaras i stängd förvaring.
  • Risk för självantändning om den är rullad och förvarad i metallburkar, så som film.
  • Bladfilm självantänder sannolikt inte då den inte har samma kompakta massa.