Meny Stäng

Så här sköter vi våra bandspelare:

  • Kontroll av azimut utförs innan ett nytt projekt startas.
  • Kalibrering utförs med testband innan ett nytt projekt startas. Vi har testband för CCIR, NAB och IEC och för alla hastigheter och bredder. Referensnivåerna sätts med hjälp av testband till -18dBFS vid 0dBVU.
  • Avmagnetisering görs inför varje ny inspelningsdag.
  • Rengöring av alla transportdelar görs innan ett nytt band skall spelas upp.

Så här hanterar vi material:

  • Visuell besiktning sker innan bandet spelas upp. Band kan redan här visa tydliga behov av bakning. Bandet kan även visa sig vara trasigt, fel upp-spolat eller skadat av tidens tand. 
  • Problem som upptäcks visuellt måste om möjligt åtgärdas i detta stadium, annars kan banden i värsta fall bli förstörda för all framtid.
  • Bandet provspelas i en av våra bandspelare. Om bandet kärvar det minsta stoppar vi det och bakar det i vår specialugn.
  • Bandet överförs till dator via våra transparenta ljudkort från Antelope och Universal Audio.
  • Bandet spolas tillbaka upp på sin originalspole och efterbehandlingen av den digitala filen börjar.